Regulamin klastra LMM i formularze założenia konta

Pobranie poniższych plików wymaga podania loginu i hasła do Kerberosa wydziałowego.

Zainteresowane osoby spoza Wydzialu Chemii mogą otrzymać powyższe pliki po przesłaniu e-maila na adres eilmes@chemia.uj.edu.pl.

Wypełniony formularz założenia konta należy dostarczyć do dra hab. A. Eilmesa (ZChT, p. 11)