Laboratorium Modelowania Molekularnego

Aktualności
15.01.2013 Zainstalowano Gaussian 09 rev. D.01
22.10.2012 Program Q-Chem został zaktualizowany do wersji 4.0.1
01.10.2012 Wersja systemu na klastrze została podniesiona do Ubuntu 12.04 LTS
21.10.2011 Rozbudowano pamięć w węzłach 3 (do 24 GB) oraz 4 i 5 (do 48 GB).
06.09.2011 Wymieniono uszkodzony dysk w maszynie 32. Użytkownicy kolejki multinode powinni wygenerować nowe klucze węzłów.
31.01.2011 Uruchomiono nową szafę klimatyzacyjną. Cała moc klastra jest dostępna dla użytkowników.
23.11.2010 Klaster został udostępniony dla użytkowników; na razie (do czasu instalacji dodatkowej szafy klimatyzacyjnej) na ok. 2/3 mocy

Klaster

Sieć wydziałowa

Niedoida